Testovanie postrekovačov

So servisom úzko súvisí povinné testovanie techniky na ochranu rastlín. Disponujeme mobilným testovacím zariadením Herbst Sprayertest 1000. Naši technici sú schopní odstrániť  drobné poruchy  na mieste, tie závažnejšie opravia u zákazníka, alebo dohodnú zásadnú opravu v niektorom z našich stredísk. Ponúkame tiež posezónny a predsezónny servis spojený s údržbou a nastavením postrekovačov za výhodných podmienok.

Kontaktujte našich technikov a sklad náhradných dielov.

Podmienky testovania postrekovačov

 •     s postrekovačom dodať pokiaľ je to možné návod na  použitie, údaje o čerpadle, vek postrekovača, číslo stroja
 •     posledný testovací protokol
 •     postrekovač musí byť dokonale umytý
 •     je potrebné dôkladne prepláchnúť nádrž, hadice, filtre a trysky tak, aby po zapnutí postrekovača voda nepenila
 •     ramená musia byť zrovnané v pozdĺžnej aj priečnej osi
 •     regulačný ventil, hlavný ventil a sekčné ventily musia byť prevádzkyschopné
 •     trysky nesmú byť upchaté
 •     postrekovač musí mať v držiakoch trysky rovnaného  druhu a veľkosti
 •     postrekovač pristaviť s plnou nádržou čistej vody

Požadované údaje pre testovanie postrekovačov

 •     presný názov a adresa firmy
 •     IČO
 •     fyzická osoba - rodné číslo
 •     druh, názov a typ postrekovača
 •     výrobné číslo
 •     rok výroby
 •     čerpadlo (označenie a výkon)

 

Pre testovanie vášho postrekovače nás kontaktujte

Tel.: +421 910 912 146     e-mail: servis@agrio.sk