Curve-Control - Konštantná dávka pri zatáčaní

CURVE-Control je ďalšou novou aplikáciou funkcií na počítači Müller-Elektronik (ISOBUS SPRAYER-Controller). Po zatáčaní s postrekovačom zabezpečí konštantnú aplikáciu v rámci celého pracovného záberu. To je možné prepínaním rôznych kombinácii trysiek v rámci každej sekcie. Je nutné mať na postrekovači viacnásobné, prepínateľné držiaky trysiek a licenciu VARIO-SELECT. Pomocou prijímača GPS terminálu Müller-Elektronik prenáša aplikácia presnú polohu ramien na pracovnú plochu počítača. Počítač určuje rýchlosť a polomer zatáčania pomocou gyroskopu a ná- sledne vypočíta odpovedajúcu aplikačnú dávku na jednu sekciu. Systém automaticky nastavuje dávku na každú sekciu prepnutím rôznych kombinácii trysiek.

Výhody:

  • Veľmi presná aplikácia
  • Minimálne poškodenie plodín
  • Šetrenie nákladov
  • Vlastné precízne poľnohospodárstvo

Potrebné vybavenie:

  • Viacnásobné držiaky trysiek
  • VARIO-SELECT
  • EDS moduly
  • Gyroskop

       https://www.mueller-elektronik.de/produkte/curve-control/