Aplikačné trubice

                      

AT 25

Trubica s horným dávkovacím peniažtekom a voľným výtokom hnojiva spodkom trubice bez roztreku. Na postrekovači sú tieto trubice umiestnené po 25 cm. Trubice sú prakticky vlečené po zemi a maximum hnojiva je v styku s pôdou. Je dokázané, že aplikácia DAMu do riadku po 25  cm nespôsobí nerovnomerný príjem hnojív a pruhovitosť porastu.

                 

AT 50


Trubica s horným dávkovacím peňiažkom a dolnou s 5 otvorovou vystrekovacou „tryskou“, ktorá vytvára 5 prúdov. Na postrekovači sú tieto trubice umiestnené po 50-tich cm. Vytvoria sa veľké kvapky, ktoré sa neudržia na listoch a ľahko stekajú na pôdu. V suchšom období majú lepšiu účinnosť, než prvý typ. Ich ďalšou výhodou je, že otvory, kadiaľ vyteká hnojivo sú 10 cm nad koncom trubice. Keď sa vplyvom nerovnosti terénu rameno nakloní a trubica sa zapichne do zeme, tryska sa neupchá a hnojivo ďalej rovnomerne tečie.