Rekonštrukcia postrekovačov

Prevádzame opravy a rekonštrukcie postrekovačov všetkých značiek.
Vďaka stavebnicovému systému sme schopni opraviť jednoduchú poruchu i kompletne vybaviť starý stroj, z ktorého ostane napr. iba podvozok a nádrž. Používame originálne diely rovnakej kvality a s rovnakou zárukou, ako na nových strojoch.

Pri výmene starej regulačnej armatúry inštalujeme pneumatickú regulačnú armatúru s okamžitou reakciou na zmenu jazdnej rýchlosti. Vďaka pneumatickému ovládaniu je tiež zaručená dlhá životnosť – vysoká odolnosť voči chemikáliám. Súčasťou sady sú aj pneumatické ventily zatvárania sekcií a nerezová ovládacia skrinka.

Výmena rozvodov kvapaliny je prevádzaná pomocou nerezových trubiek s bajonetovými držiakmi trysiek s protiúkvapovými ventilmi. Hadice sú použité s dostatačnou tlakovou rezervou a v protichemickom prevedení.

Pre filtráciu postrekovej kvapaliny sú inštalované sacie a tlakové filtre, takže už nie je potrebné filtrovať kvapalinu v držiakoch trysiek.

Pri výmene čerpadla inštalujeme výhradne spoľahlivé piestomembránové čerpadlá Annovi Reverberi.

Doporučujeme pri rekonštrukcii odpružené ramená s priestorovou konštrukciou, ktorá zaručuje vysokú spoľahlivosť i v tých najtvrdších podmienkach. Ovládanie z kabíny stroja, pracovná výška 60 až 250 cm, pracovný záber 16 až 36 m.

Regulácia dávky postrekovej kvapaliny je zabezpečená na žiadosť zákazníka od ručnej regulácie až po celkom automatickú s navádzacím systémom GPS.