Posudzovanie stavu Vášho postrekovača

Technický stav Vášho postrekovača má veľký vpliv na kvalitu aplikácie
a tiež na množstvo spotrebovanej chémie.

Firma AGRIO Vám ponúka bezplatnú konzultáciu technického stavu vášho postrekovača
vrátane navrhnutia optimálného riešenia.

 

Kontakt

Mail.: kouba@agrio.cz

Tel.:  602 414 067