Nádrže

Veľkosť

 • 2000 - 4000 l - nástavbové postřekovače Tiger
 • 3000 l, 2500 (PE) l - návěsný postřikovač Alka
 • 3300 - 3900 l - návesné postrekovače NAPA
 • 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 8000 l - návesné postrekovače MAMUT a Mamut XL
 • 10 000 - 14000 l - návesné postrekovače Gigant
 • 3000 - 5000 l - samojízdný postřikovač Gekon
 • 6600 l - samochodné postrekovače DINO
 • 10 000 l - samochodné postrekovače 3REX

Vodoznak

 • mechanický plavákový
 • elektronický Tank Control

Plnenie - varianty

 • cez sací filter čerpadlom
 • samostatný bočný vstup
 • samostatné plniace čerpadlo
 • veľkoobjemový plniaci letecký filter

Nádrž na čistú vodu

 • 10 % z objemu hlavnej nádrže

Nádržka na pitnú vodu

 • Objem 10 l
 • polyetylén

Ekologická nádržka

 • Objem 50 l, primiešavanie pesticídov s injektorovým saním.
 • Rozmiešanie i práškových chemikálii a doprava do hlavnej nádrže injektorem, nie cez čerpadlo.