Regulácia dávky

Pneumatický regulačný ventil, hlavný ventil a pneumatické sekčné ventily

Čidlo umiestnené na náprave sníma rýchlosť pojazdu postrekovača, prietokomer zaznamenáva množstvo postrekovej kvapaliny vo výtlačnej vetve a pracovný tlak na tryske sleduje obsluha na glycerínovom manometri. Pri odchýlke od zadanej dávky riadiaci počítač vyšle signál k zmene tlaku kvapaliny cez regulačný ventil, ktorý tlakom vzduchu zmenší nebo zväčší otvor do prepadu v nádrži. Za 5 sekúnd je vzduchový regulačný ventil schopný zvýšiť tlak kvapaliny na tryske z 0 na 10 atm.

  • najrýchlejší systém zmeny dávky v závislosti na zmene rýchlosti pojazdu – okamžitá reakcia
  • všetky vzduchové ventily sú vyrobené z nerezu a odolného plastu, elektronické ovládacie prvky sú skryté v kabíne obsluhy - mimoriadna životnosť celého systému
  • nerezová ovládacia skrinka s možnosťou odpojenia od postrekovača
  • vďaka  vzduchovým rozvodom je veľmi jednoduchá obsluha a ľahký servis - unikajúci vzduch okamžite identifikuje poruchu, spájanie poškodeného miesta jednoduchou rýchlospojkou

Možnosti prevedenia

  • manuálna regulácia bez ovládacieho počítača
  • manuálna regulácia s kontrolným monitorom LH 1200
  • automatická regulácia dávky s využitím počítača LH 4000 nebo LH 5000
  • automatická regulácia dávky v kombinácii s navádzacím satelitným systémom GPS - počítač LH 5000 GPS
  • automatická regulácia dávky v kombinácii s navádzacím satelitným systémom GPS - počítač Comfort Terminal a software Section Control