Comfort-Terminal

COMFORT-Terminal je ISOBUS kompatibilný a spĺňa najvyššie požiadavky na presnosť poľnohospodárstva. Zodpovedá jednotke ISOBUS normy 11783, je , dispozícii pre všetky stroje, ktoré spĺňajú túto normu. COMFORT-Terminal ponúka všetky funkcie k riadeniu postrekovača. TRACK-Leader (satelitná navigácia), SECTION-Control (satelitné vypínanie sekcií). Prenos dát na USB flash disk. U Comfort-Terminálu s GSM modemom môžu byť dáta zaslané priamo do farmpilot portálu.

 

 

  

Touch1200

TOUCH1200 je terminál ISOBUS najnovšej generácie. Zodpovedá jednotke ISOBUS normy 11783 a je k dispozícii pre všetky stroje, ktoré spĺňajú túto normu. TOUCH1200 je použiteľný na výšku alebo na šírku. Na displeji je možné zobraziť až 5 funkcií naraz. Tento displej je chránený fóliou. TOUCH1200 je štandardne vybavený GSM modemom, takže všetky dáta stroja môžu byť zaslané priamo do farmpilot portálu. TOUCH1200 ponúka všetky funkcie pre riadenie postrekovača. TRACK-Leader (satelitná navigácia), SECTION-Control (satelitné vypínanie sekcií). Prenos dát na USB flash disk. Možnosť využiť pre automatické riadenie Track-Leader Auto.

 

 

 

Basic-Terminal

BASIC-Terminál odpovedá jednotke ISOBUS normy 11783 a je k dispozícii pre všetky stroje, ktoré spĺňajú túto normu. BASIC-Terminál ponúka všetky základné funkcie potrebné k prevádzkovaniu ISOBUS. Farebný displej 5,7 “. Všetky funkcie riadenia postrekovača. TRACK-Leader (satelitná navigácia), SECTION-Control (satelitné vypínanie sekcií).

 

 

   

Touch800

TOUCH800 odpovedá jednotke ISOBUS normy 11783 a je k dispozícii pre všetky stroje, ktoré spĺňajú túto normu. Dotykový farebný displej je chránený fóliou. Všetky funkcie riadenia postrekovača. TRACK-Leader (satelitná navigácia), SECTION-Control (Satelitné vypínanie sekcií). Prenos dát na USB flash disk. Na displeji je možné zobrazovať dve funkcie naraz. Možnosť využitia pre automatické riadenie Track-Leader Auto.

 

 

 

Track-Guide II

Je navádzací systém, ktorý umožňuje rovnobežné identické, vyhladené a obrysové vedenie stopy. Na farebnom displeji sa zobrazuje pole, ošetrená a neošetrená plocha, navádzacia stopa a prekážky. Pred hranicou poľa a pred prekážkou je vodič upozornený akustickým a vizuálnym signálom. Tento systém umožňuje vodičovi vypínať a zapínať postrek v presnom rozsahu, tým nedochádza k prestrekom alebo nedostrekom. Po obídení úvrate, sa obsluhe zobrazí celková výmera. V spodnej časti displeja sa zobrazuje rýchlosť, ošetrená plocha, neošetrená plocha, stopa a kvalita signálu D-GPS. Navigáciu je možné použiť na rôzne poľné i lúčne práce: postreky, hnojenie, siatie, kosbu trávy, váľanie , vláčenie atď. Veľmi jednoduchá a rýchla inštalácia na iný traktor.

 

Track-Guide III

Je vybavený dotykom 8 “ displejom, veľmi dobrý prehľad a jednoduchá obsluha. Funkcia pre navádzanie navigácie sú rovnaké ako TRAC-K-Guide II. Možnosť využitia pre automatické riadenie Track-Leader Auto. Kompatibilný i pre iné stroje.

 

    

Spraylight

Regulácia dávky. Max. 7 sekcií. Elektronický vodoznak stavu nádrže. Tlakové čidlo postreku. Naklápanie ramien.

 

 

      

Spraydos

je plne automatická riadiaca jednotka pre postrekovače. Počítač s integrovaným ovládacím panelom.  Max 9-sekcií. Kopírovanie a rozkladanie ramien. Elektronický vodoznak stavu nádrže. Tlakové čidlo postreku. Osvetlenie ramien. Ručné prepínanie združených trysiek (selejet).

 

 

Prídavný S-Box Joysticku

S-box je prídavný modul pre manuálne ovládanie jednotlivých sekcií, prepojený s terminálom. Ideálne pre nerovnomernú aplikáciu (opravy zarastených hniezd). Ovládací panel má max. 13 sekcií. 

 

        

Tank-Control II

Tank-Control II slúži ako elektronický vodoznak stavu nádrže. V prípade, že je postrekovač vybavený zariadením Topline je možné na displeji Tank-Controlu II prepínať sacie a tlakové funkcie. Tieto funkcie je možné prepínať i z počítača terminálu.

 

      

Prijímač signálu D-GPS EGNOS A101 

(Odchýlka +/- 25  cm u navigátora)

 

      

Prijímač signálu D-GPS Glonass AG-STAR

(Odchýlka +/- 20 cm)

 

       

Prijímač signálu D-GPS Glonas Smart 6L GSM/RTK

Varianta GSM (Odchýlka +/- 15 cm)
Varianta RTK – platená korekcia (Odchýlka +/- 2 cm u navigátora)

 

          

Section-Control

Software automatického vypínania sekcií u strojov s Isobusom len v spojení s terminálom. Track-Leader II a GPS signálom. Section-Control je možné použiť pre postrekovače, sacie stroje a rozmetadlá priemyselných hnojív.

 

         

Track-Leader AUTO

TRACK-Leader Auto esteer umožňuje automatické riadenie stroja. Jednoduché dovybavenie, ktoré môže byť použité nezávisle na výrobcovi.  Riadenie je osadené do stávajúceho volantu. Track-Leader Auto Pro (hydraulik) je pre traktory a stroje, ktoré nie sú vybavené žiadnou riadiacou jednotkou.  TRACK-Leader Auto Iso (hydraulik) je pre traktory a stroje, ktoré sú už vybavené riadiacou hydraulikou a potrebujú len riadiaci počítač.

Konfigurátor Track leader AUTO

 

 

           

Track-Leader II

Software navigátora pre terminály, umožňuje v spojení s D-GPS prijímačom rovnobežné, identické, vyhladené a obrysové vedenie stopy.