MULTI-Rate

MULTI-Rate umožňuje prenos viac cieľových dávok súčasne pomocou funkcie Task-Controller. Pri používaní podkladových máp v precíznom poľnohospodárstve je možné cieľovú dávku upraviť pre každú sekciu. Doposiaľ to bolo možné len za pomoci celej šírky ramien postrekovača. Túto unkciu je možné tiež použiť pomocou online metódy s využitím N-senzoru.