DC-TOP Automatické vyrovnávania ramien

 

  • Vylepšené kopírovanie i pri nižšej výške nad porastom
  • Nový software
  • nové umiestnenie čidiel
  • optimalizácia parametrov pre jednotlivé pracovné zábery
  • kľudnejšia práca ramien i pri vyššej pojazdovej rýchlosti
  • presnejšie udržanie oboch koncov ramien v požadovanej výške vedenie
  • ramien nízko nad porastom
  • stabilnejší pri otáčaní na úvrati, rýchlejšia reakcia na zmenu náklonu poľa

Možná inštalácia i na staršie postrekovače Agrio a Inuma!

 

Nové umístění čidel

Varianty:

DC-TOP 2

DC-TOP 4

DC-TOP 4 Vario