Novinky

31.8.2018

DC-TOP Automatické vyrovnávanie ramien

  • Lepšie vyrovnávanie aj pri nižsiej výške nad porastom

  • Stabilnejšie  pri otáčani na úvrati

  • Nový Software

  • Vyvinuté v spolupráci s firmou Müller Elektronik

  • Možnosť dodať aj na staršje  postrekovače AGRIO

 

Nové umiestnenie čidiel

Varianty:

DC-TOP 2

DC-TOP 4

DC-TOP 4 Vario